Kun eläimellä on hyvä olla

Eläimen oma kokemus hyvinvoinnistaan on tärkein määritelmä myös tuotantoeläinten hyvinvoinnista puhuttaessa. Lehmä osaa kertoa miten se voi.

Tuotantoeläinten hyvinvointiasiat kiinnostavat ihmisiä enenevissä määrin, ja hyvä niin. Se on sekä eettisesti oikein mutta myös turvallisen ja laadukkaan maitotuotteen lähtökohta.

Lehmän hyvinvointiin vaikuttaa moni sama asia kuin ihmisenkin: missä ja kenen kanssa eläin asuu, mitä se syö, millainen sen psyykkinen ja fyysinen kunto sekä turvallisuuden tunne on. Eläin kertoo hoitajilleen ja eläinlääkärille paljon hyvinvoinnistaan käyttäytymisellään, ilmeillään ja olemuksellaan. Tarkkailemalla eläintä nähdään, toimiiko se lajityypillisesti ja miten se suhtautuu toisiin eläimiin tai ihmisiin.

Hyvinvoinnista kertoo myös eläimen elinympäristö. Makuualustan tulee olla riittävän tilava, kuiva ja mukava, ilman raikas ja viileä, ruokailuolosuhteiden väljät ja rauhalliset. Lehmän hyvinvointia edistää asuminen hyvin hoidetussa pihattonavetassa ja mahdollisuus liikkua ja laiduntaa.

Valiolla eläinten hyvinvointi on kaiken toiminnan ytimessä. Meillä eläinten hyvinvointia edistetään esimerkiksi vastuullisuuslisällä, jota maksetaan niille maitotiloille, jotka sitoutuvat eläinten hyvinvointia parantaviin vapaaehtoisiin tekoihin. Iloinen uutinen on se, että 2021 alusta kaikki valiolaiset tilat kuuluvat vastuullisuuslisän piiriin.

Hyvinvoinnin todentamisen järjestelmäksi olemme valinneet nautojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä NASEVAn. Hyvinvointia edistetään eläinlääkärin vuotuisten terveydenhuoltokäyntien avulla, joiden pohjalta tehdään tilakohtainen suunnitelma korjaus- ja kehityskohteista. Erilaisissa eläinten hyvinvointia seuraavissa järjestelmissä on puolensa, eikä niistä mikään ole täydellinen. Valio päätyi NASEVAan esimerkiksi Welfare Quality -järjestelmän sijaan järjestelmän monipuolisuuden ja kehittämisvälineistön vuoksi. NASEVA sisältää myös esimerkiksi arvioinnin vasikoille, mikä puuttuu kilpailevasta järjestelmästä.

Vaikka maailma ei ole vielä valmis eläinten hyvinvoinnin kehittämisenkään osalta, lehmien ja vasikoiden pito-olosuhteet ovat oman urani aikana parantuneet huimasti. Suomessa moni asia on eläimen kannalta kansainvälisesti vertailtuna todella hyvin. Kokonaisuus ratkaisee. Tällä hetkellä hyvinvoinnin kehittämisen painopiste on ulkoilumahdollisuuksien sekä vasikoiden alkuhoitoa edistävien ratkaisuiden kehittämisessä.

Suunnitelmallinen ja ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on vastuullisen maidontuotannon perusta. Kun eläimellä on hyvä olla, pystymme luomaan maitotuotteita, joita voi hyvillä mielin nauttia tulevaisuudessakin.

Kristiina Sarjokari, terveydenhuoltoeläinlääkäri, tutkimus- ja kehitysasiantuntija

Valiojengi
"Terveempi eläin, parempi maito, valoisampi tulevaisuus" - Kristiina Sarjokari edistää työkseen eläinten terveyttä
Vastuullisuus
Eläinten hyvinvointi