Siirry sisältöön
Vastuullisuus

Naseva on tuottajan tukena lehmien hyvinvoinnin edistämisessä

Terve ja hyvinvoiva lehmä on maitotilallisen paras työkaveri. Tieto lehmien hyvinvoinnista ja sen edistämisestä on yhä tärkeämpää myös meille muille. Me Valiolla seuraamme eläinten hyvinvointia nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Nasevan avulla, joka seuraa ja tukee lehmien terveyttä ja hyvinvointia valiolaisilla maitotiloilla. Se toimii myös tiedonkeruun ja raportoinnin välineenä, ja edistää näin vastuullista eläinlääkkeiden käyttöä − ja siten myös elintarviketurvallisuutta ja suomalaisten jokapäiväistä terveyttä. 

Hyvinvoiva lehmä on rauhallinen, luottavainen ja käyttäytyy eläimelle lajityypillisellä tavalla. Tyytyväinen lehmä liikkuu, syö ja lepää lajitovereidensa kanssa omassa rauhallisessa tahdissaan. Lehmillä on hyvä muisti ja erinomainen kyky oppia, mikä tekee rutiineista tärkeän osan lehmän stressitöntä elämää. Maitotilalliset tuntevat jokaisen eläinyksilön hyvin ja huomaavat usein jo pienistä käyttäytymisen muutoksista, jos kaikki ei ole kohdillaan. Eläinten hyvinvointia Valion maitotiloilla seuraavat myös ulkopuoliset ammattilaiset.

”Nasevan terveydenhuoltoeläinlääkäri vierailee Valion maitotiloilla vähintään kerran vuodessa terveydenhuolto- ja neuvontakäynnillä, suuremmilla tiloilla huomattavasti useammin. Käynnin tavoitteena on seurata lehmien terveyttä ja hyvinvointia sekä hahmotella yhdessä maitotilallisen kanssa suunnitelma eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi. Olemme kouluttaneet tiloilla vierailevia eläinlääkäreitä ottamaan puheeksi myös tuottajien itsensä jaksamisen”, kertoo Nasevaa hallinnoivan Eläinten terveys ETT ry:n toiminnanjohtaja ja eläinlääkäri Ina Toppari.

Lehmät laitumella
Lehmät laitumella
Ainutlaatuisen kattava järjestelmä kokoaa lehmien terveys- ja hyvinvointidatan

Nasevaan kuuluu 96 prosenttia kaikista Suomen lypsylehmistä – mukaan lukien kaikki Valion maitotilat. Naseva eroaa muista nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmistä erityisesti siinä, että tilan toiminnan ja eläinten hyvinvoinnin seuranta on jatkuvaa ja pitkäjänteistä ja kattaa tilan kaikki eläinryhmät. Terveydenhuoltoeläinlääkärin käyntien pohjalta laaditaan säännöllisesti seurattava ja päivitettävä kehityssuunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi.

ISO 9001 -sertifioidun Nasevan rekisteritieto antaa ajantasaista kuvaa suomalaisten nautojen hyvinvoinnista. Vuosittaisella terveydenhuoltokäynnillä eläinlääkäri arvioi tilan toimintatavat sekä eläinten olosuhteita ja hyvinvointia monella eri mittarilla. Esimerkiksi ruokinta, eläinten käyttäytyminen, ihmisen ja eläimen keskinäinen suhde, eläinten terveydentilan sekä lääkkeiden käytön seuranta ovat keskeisiä vuosittain seurattavia kohtia. Nasevaan kertyy raportteja myös muista rekistereistä, esimerkiksi eläinten sairastavuudesta tai kuolleisuudesta. Laaja tietokanta kattaa muista eläinten hyvinvointijärjestelmistä poiketen myös tarttuvien eläintautien ja antibioottien käytön seurannan.

Hyvinvoinnin seurantaa kehitetään hyvinvointitutkijoiden kanssa

Tieto eläinten hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä lisääntyy koko ajan, ja siksi myös Naseva kehittyy. Nasevan hyvinvointikriteeristöä kehitetään jatkuvasti. Vuoden 2023 alussa alkaneessa kolmivuotisessa tutkimus- ja kehityshankkeessa kriteeristöä laajennetaan entisestään monipuolisemmaksi, nykyaikaisemmaksi ja läpinäkyvämmäksi. Kriteeristöön sisällytetään myös aivan uusia pikkuvasikoiden hyvinvoinnin indikaattoreita, jollaisia ei ole muissa hyvinvointijärjestelmissä

Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston hyvinvointitutkijat sekä Valio Oy:n, HKScan Oy:n ja ETT ry:n terveydenhuoltoeläinlääkärit ovat kehittäneet pohjan uudelle lypsykarjojen hyvinvoinnin arvioinnin mittaristolle. Mittariston kehitystyön pohjaksi koottiin yli 400 potentiaalista nautojen hyvinvoinnista kertovaa mittaria eri lähteistä. Asiantuntijat arvioivat kaikki mittarit niiden luotettavuuden ja käytännöllisyyden perusteella huomioiden lypsykarjatilan eri eläinryhmät. Selvityksen pohjalta valittiin 57 erilaista mittaria, joista suurin osa arvioi eläintä itseään. Lisäksi hyvinvoinnin arviossa hyödynnetään tuottajien haastatteluita sekä kansallisiin tietokantoihin jo valmiiksi kerättävää tietoa maitotilasta.

Kehityshankkeen lopputuloksena syntyy uusi nautojen hyvinvoinnin mittauksen menetelmä, joka tarkentaa nykyisiä hyvinvointijärjestelmiä merkittävästi. Järjestelmä julkaistaan kansainvälisesti tieteellisin vertaisarvioinnein. Kehittämishankkeen tuloksena valitut nautojen hyvinvoinnin mittarit otetaan käyttöön vuoden 2026 aikana.

Valio on sitoutunut eläinten ja ympäristön hyvinvoinnin kehittämiseen yhdessä maidontuottajien kanssa. Eläinten hyvinvointiin panostaminen näkyy muun muassa keväällä uudistetussa vastuullisuusohjelmassamme. Uudistuneen vastuullisuusohjelman myötä maidontuottajat saavat ylimääräistä korvausta luonnon monimuotoisuutta tukevasta viljelystä, lehmien laiduntamisen ja ulkoilun lisäämisestä sekä tilan hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävästä työstä.

Lue lisää Valion vastuullisuusohjelmasta


Search