Siirry sisältöön
Valiojengi

Traineen elämää: yhdeksän kuukautta Valiojengissä

Traineen elämää: yhdeksän kuukautta Valiojengissä

Valiolla on syyskuusta 2021 alkaen työskennellyt kymmenen uutta traineeta tehtävissä eri puolilla yritystä. Traineet palkattiin vakituiseen työsuhteeseen ja tehtävät jatkuvat ohjelman jälkeen asiantuntijana. Miten matka asiantuntijaksi on edennyt?

Trainee-ohjelmassa kukin trainee perehtyy vuoden aikana omaan tehtäväalueeseensa Valion eri liiketoiminnoissa. Kolme traineeta, Jori Härmä (Investment Projects Trainee), Linda Pietilä (Commercial Trainee) ja Jessina Nieminen (Public Affairs & Stakeholder Relations Trainee) kertovat seuraavassa työstään ja kokemuksistaan trainee-ohjelman aikana.

”Työskentelen jauheiden ja lastenruoan tuoteryhmässä erikoismaitojauheiden kaupallistamisen parissa. Työskentelen läheisessä yhteistyössä kansainvälisen myynnin sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen kanssa luoden yhdessä ratkaisuja kansainvälisille B2B-asiakkaille. Työnkuvani on monipuolinen – olen päässyt tekemään esimerkiksi erilaisia markkinaselvityksiä, järjestämään workshopeja sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille, innovoimaan uusia ratkaisukonsepteja sekä arvioimaan erilaisista erikoismaitojauheista tehtyjen lopputuotteiden aistinvaraisia eroja. Vaikka Valion suurin liiketoiminta-alue on Suomi, on täällä mahdollista päästä työskentelemään myös kansainvälisten projektien parissa. Itse olen päässyt tekemään jonkin verran yhteistyötä Kiinan tytäryhtiön kanssa, minkä lisäksi kaikki asiakasprojektit, joiden parissa työskentelen, sijoittuvat Suomen ulkopuolelle”, Linda kuvaa.

”Olen kauppatieteiden maisteri ja minulla on aiempaa työkokemusta esimerkiksi ulkoministeriöstä ja järjestökentältä. Monipuolisesta kokemuksestani on hyötyä nykyisessä tehtävässäni Valiolla yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteiden parissa. Myös vastuullisuus sen monilta eri kanteilta on vahvasti läsnä työssäni: olin esimerkiksi mukana Valion vuoden 2021 vastuullisuusraportin teossa. Työssäni esimerkiksi osallistun yhteiskuntasuhde- ja viestintätyöhön ja suunnittelen ja tuotan monenlaisia tekstejä yhteiskunnallisesti kiinnostavista aiheista johdon ja asiantuntijoiden tueksi sekä ulkoisen viestinnän tarpeisiin. Esimerkkejä ovat johdon esitykset ja puhepointit tilaisuuksiin ja valmistautuminen tapaamisiin sekä yhteiskunnallisen uutiskirjeen tuottaminen”, Jessina kertoo.

”Työnkuvaani kuuluu muun muassa projektipäälliköiden avustaminen erinäisissä projektinhallinnallisissa tehtävissä. Olen kuluneen 9 kuukauden aikana päässyt osallistumaan hyvin mielenkiintoisiin investointeihin esimerkiksi energiatehokuuden saralla ja osallistumaan omalta osaltani selvityksiin investointiprojektihallinnan kehittämiseksi. Osallistuin myös yhden projektin osalta asennus- ja käyttöönottovaiheeseen työmaalla, jossa pääsin konkreettisesti näkemään projektin käyttöönottovaiheen haasteita. Lisäksi olen päässyt vierailemaan eri tehdaspaikkakunnille ja tutustumaan hieman tarkemmin muun muassa Seinäjoen ja Lapinlahden tehtaisiin”, Jori sanoo.

Tip icon

Tiesitkö?

  • Trainee-ohjelma on suunnattu vastavalmistuneille ja opintojensa loppusuoralla oleville osaajille.
  • Traineet työskentelevät täysipäiväisesti ja heidät on palkattu vakituiseen työsuhteeseen. Trainee-jakson jälkeen traineet siis jatkavat asiantuntijarooleissa Valiolla.
  • 12 kuukautta kestävän ohjelman aikana traineet vahvistavat jo olemassa olevaa ammattitaitoaan sekä perehtyvät ja valmistautuvat asiantuntijarooleihinsa.

Search