Moni­muotoisuus

Kun kuulet pellolla bzzzzzzzzzzz, kaikki on hyvin
Elinympäristöjen suojelu on lajien monimuotoisuuden suojelua. Maidontuotanto vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen, ja maitotiloilla voidaan lisätä monimuotoisuutta eri tavoin.

Isojen asioiden ytimessä ovat pienet pölyttäjät

Maailman ekosysteemin ytimessä ovat hieman yllättäen pölyttäjähyönteiset. Eikä niiden tulevaisuus näytä hääviltä: Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa esimerkiksi kimalaisten määrä on vähentynyt 30% vain yhden sukupolven aikana (Soroye et al., Science, 2020). Viljelyn yksipuolistuminen, maan muokkaus ja torjunta-aineiden käytön lisääntyminen ovat heikentäneet maatalousympäristöjen monimuotoisuutta. Miksi muutos on hälyttävä?

Ilman pölyttäjiä ei ole mitään

Monet viljelykasvit tarvitsevat kimalaisia ja muita hyönteisiä pölyttäjiksi. Jos ei ole pölyttäjiä, ei ole yhtä monipuolista ruoantuotantoa. Yksi parhaista keinoista pitää kimalaiset ilmassa on pitää viljelysalueet monipuolisina: mitä rikkaammin pellolla ja pientareilla kasvaa erilaisia kasveja sen paremmin hyönteiset löytävät ruokaa ja pysyvät hengissä. Bzzzzzzzzzzz.

Nurmi, luonnon buffet

Kun maitotilalla viljellään nurmirehuksi monipuolisesti eri kasvilajeja ja -lajikkeita, ja pientareet saavat rehottaa, maatilaluonnon monimuotoisuus lisääntyy. Siksi laitoimme kehittämäämme Valio Carbo (TM) nurmisiemenseokseen muun muassa pölyttäjiä hyödyttäviä apiloita sekä sään vaihtelua ja maaperän rakennetta parantavia muita nurmikasveja. Kun nurmi on kunnossa, mitä siitä seuraa?

Ketjureaktio

Laiduntavat eläimet edistävät maatilaluonnon monimuotoisuutta. Ne jättävät jälkeensä lantaa, joka houkuttelee hyönteisiä ja hyönteiset taas lintuja. Lisäksi peltojen reuna-alueet tarjoavat suoja- ja pesäpaikkoja monille lajeille. Syntyy itseään ruokkiva ketjureaktio, jossa kaikki voittavat. Nyt noin 70 prosentilla valiolaisista maitotiloista karjaa laidunnetaan. Jotta yhä useampi lehmä pääsisi laitumelle, ohjeistamme tiloja ottamaan laidunnuksen huomioon jo silloin, kun uutta navettaa vasta suunnitellaan. Lue lisää laidunnuksesta ja ulkoilusta.

Bongailemisiin

Yli 40 maitotilalla on tehty monimuotoisuuskartoitus yhdessä Maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijoiden kanssa. Siinä tilat saavat käytännön ohjeita lajien kirjon lisäämiseen. Valion ja Luonnontieteellisen keskusmuseo Luomuksen yhteistyöprojektissa maitotilat havainnoivat maatalousympäristölle tyypillisiä kasvi-, hyönteis- ja lintulajeja. Lajien havaintotiedot ovat tärkeitä, kun seurataan lajimäärien muutoksia.

Meille vastuullisuus on työtä ympäristön, yhteiskunnan, ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Haluamme pitää Suomen elinvoimaisena ja tavoitteemme on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä.

Katso video: Maatila osana luontoa

  • Pelto-Mattilan nuoret yrittäjät Katri ja Sami tekevät työnsä ympäristön ehdoilla