Siirry sisältöön
Vastuullisuus

Valion vastuullisuusraportti kokoaa vuoden 2023 saavutukset, tavoitteet ja kehityskohteet vastuullisuustyössä

Valion vastuullisuusraportti vuodelta 2023 on julkaistu. Olemme koonneet raporttiin kunnianhimoisen vastuullisuustyömme saavutuksia, tavoitteita ja kehityskohteita. Vastuullisuusraportista löytyy muun muassa ajankohtaista tietoa ilmasto-ohjelmamme etenemisestä, luonnon monimuotoisuustyöstämme, energiantehokkuudesta tehtaillamme sekä ihmisten ja eläinten hyvinvoinnista.

Tässä muutama kohokohta vastuullisuustyöstämme vuonna 2023.

biokaasuliiketoiminnan suunnitelmat edistyivät

Valion ja energiayhtiö St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy:n liiketoiminnan kehittäminen edistyi rivakasti. Valitsimme suunnitelluista laitoksista suurimmalle, Kiuruveden biokaasulaitokselle, sijaintipaikan. Kiuruvedelle rakennettavan keskuslaitoksen lisäksi suunnitteilla on kolme satelliittilaitosta lähikunnissa Ylä-Savossa. Nurmossa on valmisteilla biokaasulaitos, joka tulee tuottamaan uusiutuvaa kotimaista energiaa ja erityyppisiä biolannoitteita alueen maatilojen lannasta ja maatalouden sivuvirroista. Myös Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla kartoitetaan uusia laitospaikkoja. Yhteensä nämä hankkeet mahdollistavat biokaasuntuotannon jopa puoleen Suomen Lantakaasun 1 TWh:n tavoitteesta.

1500 hiiliviljelykoulutuksen käynyttä maitotilallista

Ilmastonmuutosta voidaan hidastaa lisäämällä peltojen hiilensidontaa hiiliviljelyn keinoin. Järjestämme Valion maitotilayrittäjille hiiliviljelykoulutuksia, joiden avulla edistämme ilmaston kannalta kestävämpää viljelyä ja ruoantuotantoa. Vuoden 2023 lopussa olimme kouluttaneet noin 1 500 maitotilaa eli arviolta 40 prosenttia kaikista Valion tiloista. Hiiliviljeltyä peltopinta-alaa on jo miltei 130 000 peltohehtaarilla.

valion maitotilojen päästöt lasketaan sertifioidulla Carbo®-ympäristölaskurilla

Yhteensä lähes 2 500 tilaa laski oman maidontuotantonsa hiilijalanjäljen, mikä vastaa lähes 80 prosenttia koko Valion maidonhankinnasta. Laskurissa huomioidaan nyt myös turvemaista aiheutuvat päästöt, kylmäainevalumien päästöt ja rehulisäaineen käytön ansiosta syntyvät päästövähennykset.

Ruokintaratkaisun avulla pienemmät metaanipäästöt

Valio on pilotoinut onnistuneesti lehmien metaania vähentävän ruokintaratkaisun käyttöä valiolaisilla maitotiloilla. Vuoden 2023 pilotissa oli mukana 40 maitotilaa ja yli 3 000 lehmää. Rehunlisäaine toimi hyvin käytännössä, eikä pilotin aikana ole ilmennyt mitään ongelmia tuotannossa, maidon laadussa tai eläinten terveydessä. Useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan ruokintaratkaisun avulla on mahdollista vähentää lehmän ruoansulatuksessa syntyvän metaanin määrää jopa 30 prosenttia. Vaikutus maidon hiilijalanjälkeen on reilu kymmenen prosenttia. 

paransimme energiatehokkuutta

Vuoden 2023 aikana paransimme energiatehokkuuttamme huomattavasti. Vuoden aikana Valion Seinäjoen-tehtaalle asennettiin lämpöpumppujärjestelmä. Järjestelmä ottaa lämpöä talteen maidon haihdutusprosessista sekä tehtaan kylmälaitoksen lauhdutuskierrosta.

Olemme vuoden aikana toteuttaneet tehtaillamme yli 50 muuta energiatehokkuustoimenpidettä, kuten esimerkiksi vaihtoa LED-valaisimiin, pesujen optimointia, ilmanvaihdon uusimisia, kylmälaitoksen uusiminen ja höyryn talteenottoa.

Aloitimme koko arvoketjumme luontovaikutusten kartoituksen 

Olemme tunnistaneet luonnon monimuotoisuudesta aiheutuvia riskejä ja mahdollisuuksia liiketoiminnan osalta. Seuraamme myös aktiivisesti luonnon monimuotoisuuteen liittyvää kansallista ja kansainvälistä sääntelyä ja sen kehitystä. Suurimmat riskit elintarvikealalla liittyvät kiihtyvän luontokadon aiheuttamaan luonnon tarjoamien ekosysteemipalveluiden heikkenemiseen ja suuriin ekosysteemisiin muutoksiin.  

Turvepeltojen tutkimus etenee

Noin viidennes valiolaisten tilojen peltoalasta on eloperäistä multa- ja turvepeltoa. Turvepellot ovat suosta ja suometsistä viljelysmaaksi muutettuja alueita, joiden haaste ilmastonmuutoksen näkökulmasta on runsas eroosio eli hiilen vapautuminen maasta ilmakehään. 

Turvepeltojen ilmastovaikutuksia on mahdollista hillitä jossain määrin viljelykäytäntöjä kehittämällä. Valio on osallistunut jo usean vuoden ajan turvepeltotutkimuksiin.

Heikkotuottoisten turvepeltojen suhteen tehokkain ilmastotoimi on peltojen vettäminen luonnonhoitokosteikoksi tai ennallistaminen takaisin suoksi. Vuonna 2023 Valio aloitti ensimmäisen turvepellon ennallistamisprojektinsa Vedet haltuun valuma-alueilla -hankkeessa.

Valion vastuullisuusraportti 2023

Search