Siirry sisältöön

5.2.2018

Sidosryhmätutkimus: Suomalaiset pitävät Valiota vastuullisena yrityksenä Vastuullisuus ostopäätöksen perusteena jakaa ihmisiä

PURITY farmer

Valio teki joulukuussa 2017 tutkimuksen, jossa tarkasteltiin Valion vastuullisuutta sidosryhmien silmin. Vastuullisuus on olennainen osa Valion brändiä ja tärkeä ostokriteeri etenkin niille kuluttajille, jotka valitsevat säännöllisesti Valion tuotteita. Suurin osa kaikista vastaajaryhmistä piti Valiota vastuullisesti toimivana yrityksenä. Valion maine on erinomainen omistajayrittäjien, henkilöstön, yhteistyökumppaneiden, päättäjien ja median keskuudessa, hyvä kuluttajien keskuudessa ja kohtalainen kansalaisjärjestöjen keskuudessa.

Prior Konsultointi Oy tutki Valion toimeksiannosta, miten tärkeänä eri sidosryhmät pitävät Valion vastuullisuusohjelman kärkihankkeita sekä muita yhteiskuntaan ja ihmisiin vaikuttavia tekoja. Samalla selvitettiin, mitkä tekijät vaikuttavat ruokahankintoihin. Kyselyyn osallistui yli 1 000 kuluttajan lisäksi Valion henkilöstöä ja omistajayrittäjiä, Valion asiakkaita ja yhteistyökumppaneita sekä yhteiskunnallisia vaikuttajia.

Tärkeimpinä vastuullisen toiminnan teemoina pidettiin Valion taloudellisia vaikutuksia eli työllistävyyttä ja maitoelinkeinon säilyttämistä Suomessa, tuotteiden turvallisuutta, hankintojen läpinäkyvyyttä, huoltovarmuutta sekä eläinten hyvinvointia. Toisaalta kuluttajien mielestä tärkeimmät (erittäin + melko tärkeä) ostokriteerit ruokaa hankittaessa ovat maku, tuoreus, hinta, terveellisyys ja turvallisuus.

Tärkeitä vastuullisuuden teemoja vastaajien mielestä ovat lisäksi kiertotalous, energiatehokkuus sekä eläinten ja henkilöstön hyvinvointi.

Missä Valio on onnistunut?

Sekä kuluttajat että muut sidosryhmät nostavat esille neljä tekijää, joissa Valio on vastaajien mielestä erityisen hyvin onnistunut: työllistävä ja taloudellinen vaikutus Suomeen, tuotteiden puhtaus ja turvallisuus, ravinto-omavaraisuuden varmistaminen Suomessa sekä läpinäkyvä hankinta ja kotimaisuusaste.

Muut sidosryhmät antavat kuluttajia enemmän tunnustusta myös siitä, että osuustoiminnallisen rakenteensa ansiosta Valio turvaa maitoelinkeinon säilymistä Suomessa.

Eläinten hyvinvoinnin edistäminen kuluttajille tärkein hanke

Valion vastuullisuuden kärkihankkeista kuluttajat pitivät tärkeimpänä työtä eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi. 63 % vastaajista piti erittäin tai melko tärkeänä sitä että ”Valio edistää eläinten parempaa elämää historian laajimmalla laatu- ja tuotantotapauudistuksella”. Tammikuussa 2018 Valio alkoi maksaa niin sanottua vastuullisuuslisää niille maitotilayrittäjille, jotka sitoutuvat muun muassa eläinten suunnitelmalliseen terveydenhuoltoon.

Lähes yhtä tärkeinä pidettiin sitä, että ”Vuoden 2018 loppuun mennessä kaikki Valion harjakattopakkaukset korkkeineen valmistetaan uusiutuvasta, kasvipohjaisesta materiaalista, eikä niissä ole enää öljystä tehtyä muovia” (61 %) ja että ”Valio suunnittelee biolaitosta, jossa lehmien lietelannasta kierrätetään fosfori ja typpi peltojen lannoitteeksi ympäristöystävällisesti. Tämä säästää arvokkaita ravinteita ja vesistöjä.” (60 %).

”Valio on tehnyt ravitsemussitoumuksen, jonka mukaan se tuplaa maustamattomien, sokeroimattomien sekä 20–50 % vähemmän sokeria sisältävien tuotteiden määrän vuoteen 2020 mennessä” nousi seuraavaksi 57 %:lla, ”Valion kehittämän Valio ValSa® maitosuolan ansiosta juustoissa ja levitteissä on jopa 50 % vähemmän suolaa maun muuttumatta” oli 53 %:n mielestä erittäin tai melko tärkeää, ja ”Valio kehittää uusia proteiinituotteita vastaamaan erityisesti liikkuvien ja ikääntyvien ravitsemustarpeisiin” oli 48 %:n mielestä erittäin tai melko tärkeää.

Tutkimuksen taustatiedot:

Kuluttajat: 

– Aineistonkeruu CINT Ab:n nettipaneeleilla joulukuussa 2017.

– Vastaajia 1 024 (18–75-vuotiaita suomalaisia internetin käyttäjiä).

– Aineisto vastaa suomalaisia iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan.

Muut sidosryhmät:

– Nettikysely, jota täydennettiin puhelinhaastatteluilla. Vastaajia 614.

– Neljä pääryhmää: 1) Valion henkilöstö, 2) omistajayrittäjät, 3) asiakkaat ja yhteistyökumppanit sekä 4) yhteiskunnalliset vaikuttajat.

Lue lisää Valion vastuullisuudesta:

Valio mukana YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa: ravitsemussitoumus suolan ja sokerin vähentämiseksi, 30.1.2018

Lehmien sote-uudistus valmis – Valio alkaa maksaa lisähintaa vastuullisesti tuotetusta maidosta, 2.1.2018

Valiolta iso ympäristöteko: harjakattoiset pakkaukset jatkossa täysin kasvipohjaisia, 11.10.2017

Lehmän lannan ravinteet luontoa vaalien kiertoon ja tehokkaaseen käyttöön, 8.2.2018

Lue viimeisimmät uutiset tai tutustu uutisarkistoon

Search