Valion sidosryhmäyhteistyö

Tällä sivulla kerromme Valion sidosryhmäyhteistyöstä ja liitoksista erilaisiin järjestöihin ja yhdistyksiin. Tavoittelemme kaikessa sidosryhmä- ja vaikuttamistyössämme rehellistä ja kunnioittavaa vuoropuhelua ja eri näkökulmien kuulemista.

Rehellinen ja kunnioittava vuoropuhelu

Valion sidosryhmätyössä painottuu aktiivinen vuoropuhelu. Meille tärkeää on toimia vuorovaikutuksessa paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa ja oppia toisiltamme. Tämä ajatus kumpuaakin Valion arvoista: asiakaskeskeisyys, vastuullisuus, uudistuminen ja yhteistyö. Tavoittelemmekin kaikessa sidosryhmä- ja vaikuttamistyössä rehellistä ja kunnioittavaa vuoropuhelua ja eri näkökulmien kuulemista.

Yritykset voivat olla ratkaisijan roolissa

Uskomme, että yrityksillä on tärkeä rooli monenlaisten yhteiskunnallisten teemojen edistämisessä ja haluammekin aktiivisesti käydä keskustelua ja vaihtaa ajatuksia yhteiskunnan eri toimijoiden kuten poliittisten päättäjien, yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Valion visio on olla maailman innovatiivisin maito- ja ruokatalo. Kattavan tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatio-osaamisemme avulla tarjoamme sidosryhmillemme tiedepohjaista tietoa ravitsemukseen, terveyteen ja ruokaan liittyen.

Tuomme ruokakeskusteluun faktoja

Valion vaikuttamis- ja sidosryhmätyöhön kuuluu avoin vuoropuhelu poliittisten päättäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Valio on mukana eurooppalaisessa ja kansainvälisessä maito- ja ruoka-alan edunvalvonnassa. Tavoitteena on, että päättäjillä on riittävästi ymmärrystä alan erityispiirteistä ja tarvittavat faktat päätöksenteon tukena. Valio on rekisteröitynyt Euroopan parlamentin ja komission ylläpitämään avoimuusrekisteriin ja sitoutunut noudattamaan hyvää edunvalvontatapaa.

Valion vaikuttamisen tavoitteet

Valion vaikuttamistyön tavoite on Valion liiketoiminnan edistäminen, tiedon hankkiminen tulevasta lainsäädäntöympäristöstä ja sen kehityksestä sekä kertoa ennakoivasti, rakentavasti ja avoimesti päättäjille ja muille sidosryhmille Valion liiketoimintaympäristöstä ja sen tulevaisuudesta.

Valio on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, jolla on keskeinen rooli vastuullisen suomalaisen elintarviketeollisuuden toimintaedellytysten rakentamisessa ja edistämisessä.

Olemme mukana vaikuttamassa alan toimintaedellytyksiin ja osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vaikutamme aktiivisesti sääntelyyn ja hankkeisiin, jotka koskevat liiketoimintaamme.

Vaikuttamistyö käytännössä

Valio vaikuttaa aktiivisesti sääntelyyn ja hankkeisiin, jotka koskevat sen liiketoimintaa.
Teemme vaikuttamistyötä mm.

 • Tapaamalla säännöllisesti päättäjiä ja lainsäädännön valmistelijoita
 • Osallistumalla virallisiin lainsäädäntötyöryhmiin ja antamalla lausuntoja
 • Käymällä keskustelua kaikkien sidosryhmien kanssa, jotka ovat kiinnostuneita Valion liiketoiminnasta ja elintarviketeollisuuden tulevaisuudesta
 • Toimittamalla materiaalia ja tietoa sidosryhmille liiketoimintaympäristöstämme ja sen muutoksista

Valion sidonnaisuudet liitoissa ja yhdistyksissä

Valio on jäsenenä:

 • Suomessa muun muassa:

  • Elintarviketeollisuusliitto ETL ry
  • Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
  • Pro Luomu ry
  • Eläinten terveys ETT ry
  • Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry (MML)
 • Eurooppalaisissa maitoalan järjestöissä:

  • Eucolait (European Association of Dairy Trade) (Kaupan näkökulma)
  • EDA (European Dairy Association) (meijeriteollisuuden tuottajanäkökulma)
  • EWPA (European Whey Processors Association)
  • Järjestöt vaikuttavat maitosektoria koskevaan päätöksentekoon Euroopan unionissa

Kansainvälisessä meijeriyhdistyksessä IDF (International Dairy Federation). IDF osallistuu maitoalan kansainvälisten standardien valmisteluun ja edistää kestävää maidontuotantoa.

Omistajat, hallinto ja johto
Valiojengi
Työmme arvot
Vastuullisuus
Tuotot aina maitotiloille
Ilmasto
Mainettaan parempi metaani: näin lehmien röyhyjen haittaa voi pienentää
Ilmasto
Lehmien metaanipäästöjä voidaan vähentää 30 prosenttia uudella rehun lisäaineella
Ilmasto
Hiilijalanjälki nolla vuonna 2035