Omistajat, hallinto ja johto

Suomalaiset maidontuottajat omistavat Valion osuuskuntien kautta, ja maksamme toimintamme tuotot tiloille. Valio Oy:n päättävät elimet ovat yhtiökokous, hallintoneuvosto ja hallitus.

Valio on osakeyhtiö, jonka omistaa 13 osuuskuntaa. Valiolla on näistä viiden osuuskunnan kanssa hankintasopimus eli osuuskuntien yhteensä 3 700 maitotilaa toimittavat maidon Valiolle. Nämä viisi hankintaosuuskuntaa omistavat Valio-konsernista yli 99 prosenttia. Muut yhdeksän omistajaosuuskuntaa ovat Valion kilpailijoita.

Valioryhmän hankintaosuuskunnat (toimittavat maidon Valiolle) Muut osuuskunnat, jotka omistavat Valion osakkeita
Evijärven Osuusmeijeri Hirvijärven Osuusmeijeri
Osuuskunta Länsi-Maito Hämeenlinnan Osuusmeijeri
Osuuskunta Maitosuomi Kaustisten Osuusmeijeri
Osuuskunta Pohjolan Maito Kuusamon Osuusmeijeri
Osuuskunta Tuottajain Maito Laaksojen Maitokunta
Osuuskunta Maitokolmio
Osuuskunta Maitomaa
Osuuskunta Satamaito

Tuotot aina maitotiloille

Maksamme osuuskunnille ns. tilityshintaa vastaanotetusta maidosta. Valion maitotilayrittäjistä muodostuva hallitus arvioi, kuinka paljon Valiolla on kulloinkin varaa maksaa maidosta. Se riippuu siitä, kuinka hyvin eri tuotteet jogurtista ja juustosta maitojauheeseen ovat menneet kaupaksi, ja kuinka kannattavaa myynti on ollut. Osuuskunnat maksavat tuottajille tuottajahinnan ja päättävät itsenäisesti maidon tuottajahinnan muutoksista.

HALLINTOMALLI JA PÄÄTTÄVÄT ELIMET

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. Valion hallintoneuvosto muodostuu maidontuottajista tai heidän aviopuolisoistaan siten, että valtakunnan eri osat tulevat hallintoneuvostossa edustetuiksi mahdollisuuksien mukaan. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tämä tapahtuu porrastetusti niin, että kolmannes jäsenistä on kerrallaan erovuorossa. Tämän lisäksi yhtiön vakinainen henkilökunta voi valita hallintoneuvostoon keskuudestaan kustakin neljästä henkilöstöryhmästä yhden jäsenen ja varajäsenen henkilöstön edustuksesta.

Hallitus

Hallintoneuvosto valitsee hallituksen, joka vastaa Valion hallinnosta ja organisaatiosta. Valion yhtiöjärjestyksen mukaan Valiolla tulee olla vähintään 4 ja enintään 7 hallituksen jäsentä, joista enemmän kuin puolet tulee olla maidontuottajia, jotka toimivat jonkun omistajaosuuskunnan hallinnossa jäseninä. Muita valintakriteerejä ei ole.

Johtoryhmä

Valiolla on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka hoitaa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan yhtiön juoksevaa hallintoa. Hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajan esityksestä. Vastuu yhtiön liiketoiminnasta ja konsernin yhteisistä palveluista on jaettu johtoryhmän jäsenten kesken.

Johtoryhmän tehtävänä on laatia konsernin visio ja strategia yhdessä hallituksen kanssa ja varmistaa strategian toteutuminen Valio-konsernissa. Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa toimintasuunnitelmien valmistelussa ja toteuttamisessa sekä sisäisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun varmistamisessa.

Johtoryhmä

Valion johtoryhmä vastaa liiketoiminnan päivittäisestä johdosta ja käyttää toiminnallista päätösvaltaa.

 • Annikka Hurme - CEO , Toimitusjohtaja

  Annikka Hurme

  CEO
  Toimitusjohtaja


 • Jyri Virrantuomi - Chief Financial Officer (CFO), (talous ja lakiasiat)

  Jyri Virrantuomi

  Chief Financial Officer (CFO)
  (talous ja lakiasiat)


 • Elli Siltala - Johtaja, Core Businesses and Brand, (mm. tuoretuotteet, juustot ja rasvat, Suomen vähittäiskauppa ja vientimarkkinat, Trading and Food Solutions Sales Finland, brändi ja markkinointi, Ruotsi, Viro sekä alkutuotanto)

  Elli Siltala

  Johtaja, Core Businesses and Brand
  (mm. tuoretuotteet, juustot ja rasvat, Suomen vähittäiskauppa ja vientimarkkinat, Trading and Food Solutions Sales Finland, brändi ja markkinointi, Ruotsi, Viro sekä alkutuotanto)


 • Juha Penttilä - Johtaja, Operations, (mm. tuotanto, logistiikka, toimitusketjun hallinta, investoinnit, hankinnat, IT)

  Juha Penttilä

  Johtaja, Operations
  (mm. tuotanto, logistiikka, toimitusketjun hallinta, investoinnit, hankinnat, IT)


 • Tuomas Salusjärvi - Johtaja, Growth Businesses and R&D , (mm. jauheet, Food-liiketoiminta, B2B-myynti ja -markkinointi, USA, Kiina T&K, Sustainable Business Development)

  Tuomas Salusjärvi

  Johtaja, Growth Businesses and R&D
  (mm. jauheet, Food-liiketoiminta, B2B-myynti ja -markkinointi, USA, Kiina T&K, Sustainable Business Development)


 • Marianne Tammela - Johtaja, People, Strategy and Innovation, (henkilöstö, People-toiminto, strategia ja innovaatiot)

  Marianne Tammela

  Johtaja, People, Strategy and Innovation
  (henkilöstö, People-toiminto, strategia ja innovaatiot)


 • Ismo Nikkola - Johtaja, Brand, Sustainability and Communications, (brändi, vastuullisuus ja konserniviestintä)

  Ismo Nikkola

  Johtaja, Brand, Sustainability and Communications
  (brändi, vastuullisuus ja konserniviestintä)


Valion hallitus

Hallitus valvoo Valion operatiivisen johdon toimintaa ja liiketoimintaa. Hallituksessa on neljä jäsentä. He kaikki ovat maitotilayrittäjiä. Hallituksen jäsenet kuuluvat niihin viiteen osuuskuntaan, jotka toimittavat maidon Valiolle.

 • Vesa Kaunisto - maanviljelijä, Veteli, Hallituksen puheenjohtaja

  Vesa Kaunisto

  maanviljelijä, Veteli
  Hallituksen puheenjohtaja


 • Pentti Suokannas - maanviljelijä, Askola, Hallituksen varapuheenjohtaja

  Pentti Suokannas

  maanviljelijä, Askola
  Hallituksen varapuheenjohtaja


 • Jarno Kämäräinen - maanviljelijä, Kiuruvesi

  Jarno Kämäräinen

  maanviljelijä, Kiuruvesi


 • Sauli Lähteenmäki - maanviljelijä, Rusko

  Sauli Lähteenmäki

  maanviljelijä, Rusko


Valion hallintoneuvoston jäsenet

Valion hallintoneuvostoon kuuluu tällä hetkellä 27 jäsentä. Heistä 23 on maitotilayrittäjiä ja neljä Valion henkilöstön edustajia. Hallintoneuvoston jäsenet kuuluvat niihin viiteen osuuskuntaan, jotka toimittavat maidon Valiolle.

 • Esa Kotala, maanviljelijä, Lapua, puheenjohtaja

 • Satu Pulkka, maanviljelijä, Vieremä, varapuheenjohtaja

 • Mats Broända, maanviljelijä, Kruunupyy

 • Hannu Gröhn, maanviljelijä, Nurmes

 • Pekka Halinen, maanviljelijä, Mikkeli

 • Arto Heikkinen, maanviljelijä, Pyhäntä

 • Mikko Heikkinen, maanviljelijä, Lapinlahti

 • Jari Hekkala, maanviljelijä, Kalajoki

 • Hannu Hokkanen, maanviljelijä, Kangasniemi

 • Mikko Huuskonen, prosessiasiantuntija, Suonenjoki (henkilöstön edustaja)

 • Ari Kantonen, maanviljelijä, Taipalsaari

 • Esa Karjalainen, maanviljelijä, Puumala

 • Matti Kivelä, maanviljelijä, Sysmä

 • Otto Kokkila, maanviljelijä, Petäjävesi

 • Kokkonen Ritva, elintarviketyöntekijä, Suonenjoki (henkilöstön edustaja)

 • Katariina Lampela, maanviljelijä, Tervola

 • Matti Leikkanen, maanviljelijä, Sastamala

 • Lassi Mäkinen, maanviljelijä, Lieto

 • Petri Natunen, maanviljelijä, Joroinen

 • Markus Ojanperä, tuotantoasiantuntija, Riihimäki (henkilöstön edustaja)

 • Vesa Parvinen, maanviljelijä, Parikkala

 • Puurunen Ismo, turvallisuusvastaava, Lapinlahti (henkilöstön edustaja)

 • Jukka Rahja, maanviljelijä, Kalajoki

 • Antti Saari, maanviljelijä, Lapua

 • Vesa Seppä, maanviljelijä, Sastamala

 • Juha Törmä, maanviljelijä, Tyrnävä

 • Päivi Ylä-Outinen, maanviljelijä, Lappeenranta

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Valion ylin päättävä elin. Yhtiökokous hyväksyy tilinpäätöksen, päättää vastuuvapaudesta hallinnolle ja toimitusjohtajalle sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Valion varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuussa.

Osakeyhtiössä päätösvalta on omistajilla eli osakkailla. Omistajaosuuskunnilla on Valion yhtiökokouksessa ääniä omistuksensa suhteessa. Kaikilla 13 osakasosuuskunnalla on puhe- ja äänioikeus yhtiökokouksessa riippumatta osakkaan toiminnallisista suhteista Valioon.

Juridisesti Valion osakkeet ovat osuuskuntien omistuksessa, ja käytännössä omistajina ovat osuuskuntien jäsenet eli maidontuottajat.

Sukupuolijakauma hallinnossa

Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 5 naista ja 22 miestä. Johtoryhmässä on neljä naista ja kolme miestä, hallituksen kaikki jäsenet ovat miehiä.

Hallintomalli kuvana

Alla olevassa kuvassa on esitetty Valion hallintoelimet ja niiden suhde toisiinsa. Lisäksi kuvassa on esitetty Valiolle maitoa toimittavien osuuskuntien hallintoelimet. Valioryhmän hallintomallin.

Yhteistyömme sidosryhmien kanssa

Uskomme, että yrityksillä on tärkeä rooli monenlaisten yhteiskunnallisten teemojen edistämisessä. Valion vaikuttamis- ja sidosryhmätyöhön kuuluu avoin vuoropuhelu poliittisten päättäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lue lisää
Vastuullisuus
Tuotot aina maitotiloille
Valiojengi
Valio yrityksenä
Valiojengi
Työmme arvot