Päästövähennykset

Valio pienentää päästöjään suunnitellusti. Valion ilmasto-ohjelman lähtötaso on määritetty vuoden 2019 päästöjen perusteella.

Tavoitteenamme on olla osa globaalien haasteiden ratkaisua: tunnemme ympäristö- ja ilmastovaikutuksemme ja vähennämme niitä aktiivisesti. Matkalla kohti hiilineutraalia maitoketjua olemme asettaneet välitavoitteita. Vuoteen 2030 mennessä suomalaisten tilojen tuottaman maidon hiilijalanjälki ja Valion tehtaiden energian päästöt on puolitettu ja maidonkeräilylogistiikan ilmastovaikutukset pienentyneet lähes 30 %.

Päästölaskentamme on verifioitu ja toimiamme arvioivat kolmannet osapuolet, esimerkiksi CDP.

Vuonna 2022 Valion Suomen toiminnoissa saavutettiin päästövähennyksiä vuoteen 2019 verrattuna seuraavasti:

  1. Scope 1 sisältää Valion oman toiminnan päästöt
  2. Scope 2 sisältää Valion ostaman sähkön ja lämmön päästöt
  3. Scope 3 sisältää Valion toimipaikkojen ulkopuolelta tulevien muiden panosten päästöt

Tärkeimmät ratkaisumme päästöjen nollaamiseksi

  1. Ilmastoviisas nurmentuotanto
  2. Lantabiokaasu ja uusiutuva energia
  3. Eläinten hyvinvointi-, ruokinta- ja jalostusratkaisut
  4. Uudet teknologiat

Valio on asettanut toiminnalleen kunnianhimoiset ilmastotavoitteet.

Science Based Targets (SBT) on puolueeton taho, joka arvioi yritysten Pariisin sopimuksen mukaiset ilmastotavoitteet. Valio oli järjestyksessä toinen suomalainen elintarvikeyritys, joka asetti tieteellisesti arvioidut SBT- ilmastotavoitteet.

SBT-tavoitteet olemme asettaneet vuoteen 2030 mennessä saavutettaviksi etapeiksi matkalla kohti koko maitoketjun hiilineutraaliutta. Valion STB-tavoitteet edistyvät tahdissa, jolla rajoitetaan ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.

Tavoitteemme kattavat yli 80 % koko Valio Suomen arvoketjun päästöistä.

VALION TIETEESEEN PERUSTUVAT ILMASTOTAVOITTEET

Vuonna 2022 Valio ylsi kansainvälisessä ilmastotoimia ja -tavoitteita arvioivassa CDP-mittauksessa kiitettäviin arvosanoihin sekä ilmasto-ohjelman sisältöä ja vaikuttavuutta että sidosryhmätyötä koskevissa kategorioissa. Valio raportoi kansainväliseen CDP-järjestelmään (Carbon Disclosure Project) ilmasto-ohjelmansa sisällöstä, etenemisestä, johtamisesta ja sidosryhmäyhteistyöstä.

Arvioinnin tulos  lasketaan raportoinnin yksityiskohtaisuuden ja kattavuuden perusteella, sekä organisaation tietoisuudesta ilmastonmuutoksesta, sen hillinnästä ja aktiivisista teoista muutosta kohti.