Emäntä navetassa Emäntä navetassa lehmien kanssa

Vastuullisuus­raportointi ja -johtaminen

Valion vastuullisuusohjelmaa johdetaan normaalina osana liiketoimintaa. Raportoimme työn tuloksista vuosittaisessa vastuullisuusraportissa valio.fi-sivustolla soveltaen yritysvastuuraportoinnin GRI G4 -ohjeistusta.

Valion vastuullisuusohjelman viisi teemaa ovat osuustoiminnallinen perusta, eläinten hyvinvointi, kestävä maidontuotanto ja kiertotalous, läpinäkyvä hankinta sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävät innovaatiot. Ohjelman tavoitteet on asetettu vuosille 2020 ja 2025. Tavoitteisiin kuuluu myös henkilöstön hyvinvointiin ja elintarviketurvallisuuteen liittyviä asioita.

Teemat perustuvat sidosryhmäselvityksiin vuosilta 2016 (Luottamus ja Maine) ja 2015 (”Yritysvastuun merkitys maidonjalostusteollisuuden yrityksessä ja sen kehittäminen sidosryhmädialogin kautta”, diplomityö, Aalto yliopisto, 2015) sekä toimintaympäristössä tunnistettuihin megatrendeihin.

Energiatarpeesi