Yritysvastuun uusi voimistuva muoto on yritysaktivismi, joka seuraa ympäröivän maailman muutoksia ja osallistuu keskusteluun

Ihmiset tekevät tänä päivänä yhä enemmän valintoja arvo- ja identiteettiperusteisesti. Siksi he edellyttävät myös yrityksiltä arvovalintoja, osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun ja edelleen jopa ratkaisuja maailman kasvaviin sosiaalisiin ja ekologisiin haasteisiin. Puhutaan yritysaktivismista, joka on uusi, koko ajan voimistuva yritysvastuun muoto.

Yritysaktivismilla tarkoitetaan arvoihin liittyviä kannanottoja ja tekoja, jotka kytkeytyvät paitsi yrityksen omaan strategiaan myös ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun, kuten esimerkiksi rasismiin, tasa-arvoon tai ilmastonmuutokseen.

Parhaimmillaan yritysaktivismi rakentaa yhteisöllisyyttä yhteisten, tärkeiden asioiden äärelle ja auttaa yksilöitä sekä yhteiskunnallisia toimijoita yhdessä ratkaisemaan haasteita. Kansainvälisistä yrityksistä tunnetuimpia yritysaktivisteja ovat ympäristökysymyksiin keskittyvä urheilu- ja retkivaatebrändi Patagonia sekä jäätelönvalmistaja Ben&Jerry’s. Vaikka yritysaktivismi usein näkyy julkisuudessa yksittäisinä tempauksina, se ei kuitenkaan ole kertaluontoinen kampanja, vaan jatkuva toimintatapa.

Wikipedia kertoo aktivismista näin: näkyvää ja huomiota saavaa aktivismia ovat esimerkiksi mielenosoitukset tai toisaalta rakentava yhdessä tekeminen, esimerkiksi kaupunkikehityshankkeet.

Minä näen, että yrityksen kannattaa olla aktivisti omalla alueellaan juuri rakentavan yhdessä tekemisen kautta, ilman vastakkainasettelua.

Vastuullisuus on aina ollut Valion toiminnan ytimessä. Kaikki liiketoimintaamme liittyvät päätökset pohditaan myös vastuullisuuden näkökulmasta. Tärkein tehtävämme on kantaa vastuuta omistajistamme, 4 500 suomalaisesta maitotilallisesta, joille tilitämme Valion koko tuoton. Heidän lisäkseen työllistämme välillisesti noin 30 000 henkilöä Suomessa. Haluamme omalta osaltamme edistää maamme omavaraisuutta ja kantaa vastuuta kotimaisen ruuantuotannon säilyttämisestä esimerkiksi huoltovarmuusnäkökulmasta, jotta kaupoissa on ruokaa myös poikkeustilanteessa.

Toimimme vahvasti missiomme mukaan, olemme paremman elämän palveluksessa. Se tarkoittaa meille sitä, että haluamme aktiivisesti tehdä tulevaisuuteen katsovia, kestäviä ratkaisuja. Näenkin Valion oman alansa ympäristöaktivistina, joka uudistaa maidontuotantoa tekemällä isoja tekoja omassa toiminnassaan. Parhaimmillaan pystymme muuttamaan koko meijeritoimialaa entistä kestävämpään suuntaan.

Tällä hetkellä vastuullisuustyössämme korostuu kunnianhimoinen tavoitteemme nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Olemme laskeneet maidontuotannon hiilipäästöt ja ryhtyneet konkreettisiin toimenpiteisiin omassa toiminnassamme, maitotilalta tuotantoon ja edelleen aina tuotteen käyttöön sekä pakkausjätteeseen asti. Kaikki pakkauksemme ovat keräysjärjestelmiin soveltuvia, ja 70 prosenttia pakkauksista on kasvipohjaisia eli niiden valmistukseen ei ole käytetty fossiilisia raaka-aineita. Olemme myös sitoutuneet vähentämään muovia ja käytämme jo kierrätysmuovia esimerkiksi juustopakkauksissamme.

Valio tuottajineen on kehityksen etunenässä muuttamassa maidontuotantoa hiilineutraaliksi. Monilla maitotiloilla tehdään jo nyt lannasta biokaasua ja kasvatetaan peltojen hiilinieluja. Lisäksi edistämme kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta. Tässä voimme myös toimia sillanrakentajina ja tuoda ääripäiden keskustelua lähemmäs toisiaan. Olemme kuitenkin kaikki lopulta yhdessä ponnistelemassa maapallon kestävän ja ravitsemuksellisesti hyvän tulevaisuuden hyväksi.