Jakeluvelvoite on elinehto lantabiokaasuinvestointien toteutumiselle ja avaintekijä maatilojen kannattavuuden parantumiselle

Suomalainen biokaasuntuotanto on win-win-ratkaisu, jolla voidaan parantaa kotimaista energia- ja lannoiteomavaraisuutta, luoda uusia työpaikkoja ja kasvua haja-asutusalueille, parantaa maanviljelijöiden toimintaedellytyksiä sekä turvata kotimaisen maidon ja lihantuotannon tulevaisuutta.

Jakeluvelvoitteen poistamisella tai merkittävällä alentamisella voitaisiin teoreettisesti alentaa bensiinin hintaa. EU:n komissio sanktioi kuitenkin jäsenmaita, jotka eivät saavuta taakanjakosektorille asetettuja päästötavoitteita. Jos päästövähenemiä ei saavuteta liikennesektorilla, on päästövähenemiä saatava aikaan vielä enemmän esim. maataloudesta. Tämä ei kuitenkaan käytännössä onnistu, sillä biokaasun tuotanto on yksi keskeisimpiä tunnistettuja keinoja vähentää päästöjä maitotiloilla.

Ruotsissa on suunnitteilla jakeluvelvoitteen alentaminen. Maata odottaa siinä tapauksessa konsulttiyhtiö Swecon mukaan jopa 3,5 miljardin euron sanktio. Nämä kustannukset koituvat takaisin veronmaksajille

Lisäksi EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä on myönnetty suomalaisille hankkeille 2,6 miljardin euron edestä tukea, joka edellyttää pysymistä päästövähennyspolulla. Myös Suomen Lantakaasun Ylä-Savon laitokselle on myönnetty 19 miljoonaa euroa tätä rahoitusta.

Haitat jakeluvelvoitteen laskemisesta ylittävät siis moninkertaisesti saavutetut hyödyt polttoaineiden hintatason väliaikaisesta laskusta.

Investointisuunnitelmat nojaavat jakeluvelvoitteeseen

Uuden markkinan syntyminen edellyttää kannusteita. Erityisesti näin on silloin, kun kyse on uusia syötteitä, kuten lantaa, hyödyntävistä laitoksista, joille ei synny tulovirtaa teollisuussyötteiden porttimaksuista. Uusiutuvien ja synteettisten polttoaineiden markkinan kehittymistä voidaan tukea esimerkiksi verotuksella, tuotantotuilla, investointituilla ja jakeluvelvoitteella.

Suomi on valinnut pääasialliseksi kotimaisten uusiutuvien biopolttoaineiden tukimekanismiksi jakeluvelvoitteen. Vuosia kehitetyt hankkeet, jotka ovat nyt siirtymässä investointivaiheeseen, pohjautuvat kannattavuudessaan jakeluvelvoitteeseen. Ilman sitä hankkeita ei voida kannattavasti toteuttaa. Samalla menetetään satojen miljoonien eurojen investoinnit, tuhansia työpaikkoja ja mahdollisuus parantaa maatalousyrittäjien toimintaedellytyksiä.

Tarvitaan pitkäjänteistä politiikkaa lantabiokaasuinvestointien toteutumiseksi

Finanssikriisin jälkeen Suomi on jäänyt selvästi jälkeen muiden EU-maiden talouden kehityksestä. Viime vuosina erityisesti investoinnit ovat kehittyneet heikosti. Tämän trendin kääntäminen on seuraavan hallituksen tärkein tehtävä, jotta julkisen talouden alijäämä voidaan korjata.

Jotta investointeja toteutuu, valtion tulee tarjota pitkäjänteinen, vakaa ja ennustettava investointiympäristö, jossa uskalletaan edetä. Vihjailut jakeluvelvoitetasojen pysyvistä madalluksista jarruttavat tärkeitä laitosinvestointeja. Toteutuessaan lukuisat laitosinvestoinnit jäävät toteuttamatta.

Esitämme, että Suomen tuleva hallitus varmistaa uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen pysymisen ja suunnitellut prosenttiosuuksien nostot 2030 mennessä nykyisen kaltaisena.

Keskustelu jakeluvelvoitteen alentamisesta on uhkapeliä satojen miljoonien eurojen investointien toteutumiselle Suomeen

Kotimainen biokaasutuotanto tuo Suomeen kasvua ja uusia työpaikkoja

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n arvion mukaan Suomessa on vireillä 40 biokaasulaitos-investointia, joiden yhteistuotanto on 740 gigawattituntia ja työllisyysvaikutukset yli 700 pysyvää työpaikkaa. Luvuissa huomioidaan julkaistut suunnitelmat.

Yksin Valion tytäryhtiö Suomen Lantakaasu suunnittelee 2030 mennessä 1 terawattitunnin edestä lantapohjaista biokaasuntuotantoa. Tämä vastaa 5–10 biokaasulaitosta, joista olemme julkaisseet ensimmäisen laitossuunnitelman Ylä-Savossa.

Työllistäisimme pääosin Suomen muuttotappioalueille kohdentuvilla laitoksillamme noin 250–300 ihmistä, minkä lisäksi laitokset mahdollistavat lukuisten uusien tuki- ja huoltopalveluliiketoimintojen syntymisen. Jo ennen laitoksien valmistumista työllistämme joka laitoksen kohdalla yli 200 ihmistä suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Investointien mittakaava on useita satoja miljoonia euroja.

Lantapohjaisen teollisen biokaasutuotannon syntyminen on tärkeää suomalaiselle maataloudelle. Osallistumalla tuotantoon maatilat voivat ilman riskiä saada merkittäviä lannoite- ja logistiikkahyötyjä sekä parantaa satoaan, kun biokaasuprosessin tuottama lannoite palautetaan maatiloille.