Siirry sisältöön

Tulevaisuuden ruokajärjestelmä rakentuu kiertotalouden periaatteille

Tulevaisuuden ruokajärjestelmä Food 2.0

Rakennamme tulevaisuuden ruokajärjestelmään viisivuotisessa Food 2.0 -tutkimus- ja kehityshankkeessa. Tulevaisuuden ruokajärjestelmä on yhdistelmä useita eri ruoantuotannon muotoja, joista osa on jo olemassa ja osa vasta tutkimusasteella.

Paikallinen ja globaali ruokajärjestelmämme ovat ennennäkemättömien haasteiden edessä.

Ruokajärjestelmään kuuluu muutakin kuin ruokaa

Tulevaisuuden ruokajärjestelmä (food 2.0) on kokonaisuus, joka pitää sisällään muutakin kuin ruoan. Ruoantuotannon ohessa syntyy energiaa, rehua ja esimerkiksi kuitumateriaaleja. Samalla ravinteet eli typpi ja fosfori sekä vesi ja hiili kiertävät ruokajärjestelmän eri osien välillä.

Itse ruoantuotanto pitää sisällään kaikki ruoantuotannon muodot. Kasvipohjaiset, eläinperäiset ja solumaatalouden keinoin tuotetut elintarvikkeet kytkeytyvät ruokajärjestelmässä toinen toisiinsa. Esimerkiksi eläintiloilta saadaan kiertolannoitteita kasvinviljelyyn. Jos järjestelmästä ottaa pois yhden palasen, se vaikuttaa muihin.

Kiertotalouden tärkein tavoite on säästää luonnonvaroja

Jotta kaikille maailman ihmisille riittäisi tulevaisuudessa ruokaa, tarvitsemme niin kasvipohjaista ruokaa, kestävästi tuotettua maitoa ja lihaa kuin vaikkapa solumaatalouden uusia innovaatioita.

Ruoantuotannon kohdalla aito kiertotalous tarkoittaa, että ravinteet, energia ja sivuvirrat kiertävät. Unelmajärjestelmässä kaikki matkan varrella tuotettu päätyy hyötykäyttöön, eikä mitään mene hukkaan. Valio tekee jo omassa toiminnassaan paljon tämän eteen, mutta tulevaisuudessa tarvitaan myös entistä enemmän eri tuotantomuotojen ja yritysten välistä yhteistyötä, jotta materiaalien parempi kierto toteutuisi.

Tulevaisuuden ruokajärjestelmä toimii aidon kiertotalouden periaatteiden mukaan: ravinteet, energia ja sivuvirrat kiertävät.

Ruokajärjestelmässä on paljon potentiaalia kiertotalouden tehostamiselle. Maitotilan sivuvirroista kuten lannasta voidaan tuottaa biokaasua. Sitä voidaan käyttää maatilan sähkön ja lämmön tuotannossa sekä liikenteessä esimerkiksi autojen ja laivojen polttoaineena. Myös kasvinviljelyssä kiertotalouden periaatteet toimivat: elintarviketeollisuuteen kelpaamattomia satoeriä käytetään rehuksi, ja oljen ja nurmen kuidut käyvät tulevaisuudessa tekstiilien raaka-aineeksi. Valion tehtaan tuottama laktoosi voi toimia kasvualustana soluille, jotka tuottavat proteiineja ja rasvaa.

Food 2.0 rakentaa kasvua ja kannattavuutta kestävän tuotannon pohjalle

Valio käynnistää laajan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeen, Food 2.0:n. Sen tavoitteena on luoda Suomeen luontoviisas ruokajärjestelmä, jossa kasvua, kannattavuutta ja lisäarvoa rakennetaan kestävän tuotannon pohjalle. . Food 2.0 -hankkeelle on myönnetty 10 miljoonan euron rahoitus Business Finlandin veturiyritysten haastekilpailussa.

Liity Food 2.0 -hankkeen verkostoon

Food 2.0 -kokonaisuuden erilaiset tutkimushankkeet ja muut lähdöt keskittyvät neljään teemaan: 

  • tulevaisuuden tuotteet 
  • teknologinen uudistuminen 
  • uudistava viljely 
  • kiertotalous ja resurssitehokkuus 

Katso lisätietoja hankkeesta ja ohjeet, miten voit päästä mukaan rakentamaan tulevaisuuden ruokajärjestelmää.

Food 2.0 – join us in future-proofing the food system

Valio is launching an extensive research, development and innovation project called Food 2.0. Its goal is to create a Finnish nature-smart food system in which growth, profitability and added value are built on the basis of sustainable production. The duration of the programme is five years, and it will start this year. The Food 2.0 project has been granted EUR 10 million funding in Business Finland’s challenge competition for leading companies.

The various research projects and other outputs of the Food 2.0 project focus on four themes:
• Future products
• Technology transformation
• Regenerative production
• Circular economy and resource efficiency

Why join?

The shift is an opportunity
• The sustainability transition in the food system is inevitable. Be a pioneer by solving challenges together to create added value and profitability!

Business opportunities in the circular economy
• Create solutions and expertise across value chain boundaries!
• Gain visibility and find new business partners!

Funding opportunities
• Take advantage of Business Finland’s flagship ecosystem research and development funding opportunities!
• Get insights and connections to upcoming public R&D project preparations.

Networking and collaboration
• Stay up to date with member news and network, learn and collaborate in ecosystem events!


How to join?

Food 2.0 welcomes partners and projects as a part of the Ecosystem, if their vision and targets are in line with Food 2.0 vision and roadmap.

To join the ecosystem, please contact Ecosystem Lead Veera Virtanen ([email protected]). You will receive a member application form through email. Please fill the form and let us know your interests and targets. Valio’s Food 2.0 steering group will decide on the approval of the membership.

By joining the ecosystem you join an email list and give permission to use your organization’s and project’s name and logo on the Food 2.0 preentation materials and websites.

Find out more about the Food 2.0 program. Press release and downloadable material are below.

Search