Siirry sisältöön

4.5.2023

Valion vastuullisuusohjelma uudistui 1.5. − tavoitteena lisätä lehmien laidunnusta, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastotoimia

Valion maitotilojen vastuullisuusohjelma uudistui 1.5.2023. Tähän mennessä tilat ovat saaneet lisää hintaa toimittamalleen maidolle eläinten hyvinvointia parantavista toimenpiteistä. Jatkossa tilat voivat saada maitolitroilleen lisäsentin myös luonnon monimuotoisuutta tukevasta viljelystä, lehmien laiduntamisesta ja ulkoilusta sekä tilan hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävästä työstä. Uudistuksen myötä Valio maksaa vastuullisuustoimenpiteistä vuosittain lähes 50 miljoonaa euroa omistajilleen eli maitotiloille osuuskuntien kautta.

Tähän asti vastuullisuuslisä on ollut 2 senttiä per maitolitra, ja jatkossa tilan on mahdollista koostaa itselleen eri toimenpiteitä yhdistelemällä yksi lisäsentti. Esimerkiksi 45 lehmän keskikokoinen tila saa nykyisellään 8 000 euroa vastuullisuuslisää. Uudistuksen myötä lisä on mahdollista nostaa 12 000 euroon. Noin 80 prosenttia Suomessa tuotetusta maidosta on Valion vastuullisuusohjelman piirissä.

”Vuodesta 2021 alkaen kaikki Valion tilat ovat sitoutuneet nykyisen vastuullisuusohjelman edellyttämiin tekoihin eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi ja ovat vastuullisuuslisän piirissä. Nyt on aika nostaa rimaa myös ilmastotoimien, luonnon monimuotoisuuden ja lehmien ulkoilun lisäämiseksi. Uuden vastuullisuusohjelman toimenpiteet ovat tiloille vapaaehtoisia, ja jokainen tila löytää vastuullisuusohjelmasta omalle tilalleen sopivia toimenpiteitä maidontuotannon ilmastovaikutusten pienentämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Eläinten hyvinvointi on edelleen tärkeä teema ja nyt keskitymme etenkin laiduntamisen ja lehmien ympärivuotisen ulkoilun lisäämiseen”, kertoo Valion alkutuotantojohtaja Ilkka Pohjamo.

Jatkossa maitotilalliset voivat saada tuottamalleen maidolle lisäsentin esimerkiksi laiduntamisen ja ympärivuotisen ulkoilun järjestämisestä, kylvämällä pölyttäjiä hyödyttävän monimuotoisuusalan, tekemällä hiiliviljelytoimenpiteitä, viljelemällä monilajista nurmea ja laskemalla tuottamansa maidon hiilijalanjäljen Carbo®-ympäristölaskurilla.

”Jo yli 2 200 tilaa on ottanut käyttöön Valio Carbo® -hiilijalanjälkilaskurin ja noin 1 500 eli yli 40 prosenttia kaikista Valion maitotilallisista on osallistunut hiiliviljelykoulutuksiin. Hiiliviljelyä toteutetaan jo miltei 85 000 hehtaarilla”, Ilkka Pohjamo kertoo.

Ilman luonnon monimuotoisuutta ei ole ruoantuotantoa

Maidontuotannolla on sekä luonnon monimuotoisuutta heikentäviä että lisääviä vaikutuksia. Esimerkiksi pellon raivaaminen luontoarvoiltaan arvokkaassa kohteessa ja turvepeltoviljely heikentävät luonnon monimuotoisuutta. Sen sijaan lehmien laiduntaminen vahvistaa luonnon monimuotoisuutta, sillä karjanlanta houkuttelee hyönteisiä, jotka puolestaan houkuttelevat lintuja. Laidunnurmien myönteisiä vaikutuksia monimuotoisuudelle voidaan lisätä nurmien mahdollisimman pitkällä kiertoajalla ja käyttämällä monilajisia nurmiseoksia. Laidunnuksella voidaan torjua haitallisia vieraslajeja, jotka heikentävät alkuperäislajiston monimuotoisuutta.

Esimerkiksi erittäin uhanalaisilla perinnebiotoopeilla elää lähes neljäsosa kaikista Suomessa uhanalaisiksi luokitelluista lajeista. Siksi perinnebiotooppien säilyttäminen laiduntamisen avulla on erityisen tärkeää. Myös uudistavan viljelyn menetelmät sekä monivuotinen, monilajinen nurmiviljely parantavat luonnon monimuotoisuutta, kohentavat maan kasvukuntoa, ja lisäävät hiilensidontaa, joten ne hyödyttävät niin ympäristöä kuin viljelijääkin.

”Valio on kehittänyt hiilensidontaa ja monimuotoisuutta parantavan monilajisen nurmensiemenseoksen, sekä pölyttäjiä houkuttelevan siemenseoksen, jota voidaan käyttää esimerkiksi monimuotoisuuskaistan viljelyyn peltojen reuna-alueilla”, Ilkka Pohjamo kertoo.

Mynämäellä sijaitsevan Pietinmäen tilan hiehot ovat laiduntaneet 50 vuoden ajan perinnebiotooppialueella Mynälahden rannalla. Alueella on eri ikäisiä perinnebiotooppialueita, joista vanhin ja arvokkain on avoin merenrantaniitty. Pietinmäen tilan Katja ja Henri Hartikainen tietävät,  

että ilman luonnon monimuotoisuutta loppuisi myös maanviljely. Monipuolistamalla viljelyä ja lajikkeita saadaan poikkeusvuosinakin varmemmin hyvä sato.

”Uusista vapaaehtoisista vastuullisuuslisän toimista löytyi helposti tilallemme sopivat. On mukavaa, että vastuullisuustoimista maksetaan maidon hinnassa”, he toteavat. 

”Kylvimme viime vuonna maisemakasvipellon, josta ohikulkijat ovat keränneet kukkia. Pellolla näkyi erilaisia siivekkäitä hyönteisiä runsaasti. Nurmissa käytetään 6–7-lajista seosta, ja viljelyssä on hernettä, härkäpapua, maissia ja durraa”, Hartikaiset kertovat.

Valio on noin 3 700 suomalaisen maitotilayrittäjän osuuskuntien kautta omistama yritys, ja Valio maksaa kaikki tuotot omistajilleen osuuskuntien kautta.

Maitotilayrittäjät voivat koota lisäsentin seuraavien toimenpiteiden joukosta:

Eläinten laiduntaminen ja ulkoilu

  • Laiduntaminen, jaloittelutarhassa ulkoilu, ulkoilu talviaikaan eri eläinryhmillä

Monimuotoisuutta tukevat toimenpiteet

Monimuotoisuusala

  • maatalousluonnon monimuotoisuutta hyödyttäviä, erityisesti pölyttäjähyönteisille soveltuvien kasvien viljely

Ympäristösopimukset

  • Yrittäjällä on hallinnassa ympäristösopimuksen mukaista sopimusalaa (esim. perinnebiotooppi, luonnonlaidun, peltojen reuna-alue, joka ovat luontoarvoltaan monimuotoinen tai maisemaltaan merkittäviä) tai Helmi- elinympäristöohjelman mukainen perinnebiotoopin hoitosopimus

Hiilijalanjäljen pienentäminen

  • Valio Carbo® -ympäristölaskennan tekeminen ja päivittäminen
  • Hiiliviljelijäkoulutuksen suorittaminen
  • Tilan rehujen tuotannossa sovelletaan hiiliviljelyn periaatteita
Lue viimeisimmät uutiset tai tutustu uutisarkistoon
Search