Siirry sisältöön
Ilmasto

Nurmikasveihin perustuva maidontuotanto

Nurmikasveihin perustuva maidontuotanto

Suomen pelloista noin 30 prosenttia on nurmentuotannossa. Nurmenviljelyllä on paljon hyödyllisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Nurmi kasvaa hyvin pohjoisinta Lappia myöten, missä eivät ruokakasvit tuota satoa.

Suomessa lypsykarjan ruokinta perustuu nurmirehuun, joka koostuu esimerkiksi timoteistä ja nurminadasta sekä erilaisista apiloista. Nurmikasvit ovat monivuotisia eli niitä ei tarvitse kylvää joka kevät uudelleen, vaan nurmipellot talvehtivat ja lähtevät keväällä uudelleen kasvuun. Tällainen tuotantotapa on hyväksi maaperälle ja ilmastolle. Maanmuokkaus, esimerkiksi kyntäminen, lisää maaperän kasvihuonekaasupäästöjä. Huolellisesti toteutettu nurmenviljely ehkäisee myös ravinnevalumien syntymistä, sillä nurmikasvien juuristo nappaa ravinteet tehokkaasti omaan kasvuun.

Luonnon monimuotoisuus ja hiilensidonta

Monilajinen nurmikasvusto sitoo tehokkaasti hiilidioksidia ilmakehästä juuriston avulla maaperään. Hiiliviljelyn menetelmien avulla on mahdollista sitoa ilmasta enemmän kasvihuonekaasupäästöjä maaperään kuin mitä lehmä itse tuottaa. Hiiliviljelyn menetelmät vahvistavat myös maaperän eliöstön lajirikkautta. Valio on kehittänyt Valio CARBO® nurmisiemenseokset, joihin on valittu syväjuurisia ja runsaan sadon tuottavia nurmikasvilajeja ja -lajikkeita, jotka sitovat hyvin typpeä ja lisäävät hiilensidontaa. Valion tavoitteena on olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2035 ja maitotiloilla toteutettava hiiliviljely on siinä tärkeä työkalu.

Monimuotoinen maatila pärjää vaihtelevissa sääolosuhteissa

Nurmien monilajisuus tuo turvaa myös vaihteleviin sääolosuhteisiin. Kun lajeja on monta, viljelyvarmuus paranee, maaperän eliöstö rikastuu ja maan rakenne paranee. Kuivana kesänä syväjuuriset nurmikasvit pärjäävät hyvin ja tuottavat lehmille rehua haasteellisista olosuhteista huolimatta.

Kun tilalla viljellään nurmirehuksi monipuolisesti eri kasvilajeja ja -lajikkeita, maatalousympäristön monimuotoisuus lisääntyy. Valion ja osuuskuntien nurmipienryhmissä viemme osaamista maitotiloille ympäri maan.

Valion oma CARBO® nurmisiemenseoksessa on mukana pölyttäjähyönteisiä hyödyttäviä apiloita ja sään vaihtelua kestäviä ja maan rakennetta parantavia nurmikasveja kuten timoteitä ja nurminataa. Monipuolinen siemenseos tukee myös hiilen sidontaa maaperään.


Search