Siirry sisältöön
Ruokavaliot

Tutkittua tietoa laktoosi-intoleranssista

Tutkittua tietoa laktoosi-intoleranssista
Janita Bergström
ETM, ravitsemusasiantuntija

Kaurapuurosta ja ihmisistä energiaa ammentava ruokafiilistelijä, jonka tavoitteena on juosta aina vain pidemmälle.

Ammattilaisille

Tällä sivulla esitetty tutkimustieto on tarkoitettu vain ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille, eikä sitä ole tarkoitettu välitettäväksi eteenpäin kuluttajille.

Ammattilainen, haluatko lisätietoa?

Tarvitsetko ravitsemustietoa työssäsi? Tilaa ravitsemusuutiskirje ja saat luotettavaa tietoa ruoasta ja ravitsemuksesta!


Materiaalipankista löydät terveydenhuollon ammattilaisten tilattavissa olevia esitteitä ja muuta materiaalia.

Suurimmalle osalle laktoosi-intoleranteista ei aiheudu oireita aterian yhteydessä nautitusta yhdestä lasillisesta tavallista maitoa, jossa on laktoosia 10-12 g.

Laaja meta-analyysi selvitti maidon, maitotuotteiden tai laktoosin käytöstä aiheutuvia oireita ja niiden voimakkuutta laktaasientyymiin toiminnan puutteestä kärsivillä hypolaktaasikoilla verrattuna oireisiin verrokkiaterian jälkeen. Tutkimuksissa aterian yhteydessä saatu laktoosiannos oli tavanmukainen, 7-25 grammaa.

Tutkimuksissa selvitettiin aterian jälkeisen turvotuksen, kivun ja ripulin voimakkuutta sekä ripulin ja suolen toiminnan useutta. Ripulia esiintyi laktoosin nauttimisen jälkeen hypolaktaasikoilla useammin kuin lumevalmisteen aiheuttamana, mutta sen voimakkuudessa ei ollut suurta eroa. Suuri osa vatsavaivoista aiheutui muusta kuin laktoosista. Tutkimuksen perusteella suurin osa hypolaktaasikoista voi nauttia lasillisen tavallista maitoa aterian yhteydessä.

Maitoallergia, laktoosi-intoleranssi ja luusto

Maito sisältää paljon kalsiumia, joka on tärkeä tekijä luun lujuudelle. Erilaiset maidon käyttöä rajoittavat tekijät voivat heikentää luuston kuntoa.

Maitoallergia lisää luun murtumariskiä

Puolalaisen tutkimuksen mukaan maitoallergisilla tytöillä on suurentunut riski saada luunmurtuma. Murtumariski oli maidotonta ruokavaliota noudattaneilla tytöillä moninkertainen verrattuna tyttöihin, joiden ruokavalioon kuului maitovalmisteita päivittäin vähintään kaksi annosta. Suuri kehon lihas- ja luumassa suojasivat poikien luita murtumilta, mutta ne eivät suojanneet tyttöjä. Myöskään kehon rasvapitoisuus ei vaikuttanut murtuma-alttiuteen. Tutkimukseen osallistui 91 2-20 vuotiasta tyttöä ja poikaa, joilla oli luunmurtumia, sekä 273 verrokkia. Tulos tukee oletusta, että maidottomalla ruokavaliolla on yhteys luun murtuma-alttiuteen.

Laktoosi-intoleranssi saattaa altistaa luunmurtumille

Laktoosin imeytymishäiriö saattaa altistaa luunmurtumiin vanhalla iällä. Suomalaisessa tutkimuksessa laktoosin sietokyvyn tuottavilla geenimuunnoksilla oli yhteys vähäisempiin luunmurtumiin vanhuudessa. Geenin eri muotojen ja lantion, ranteen sekä lanne- ja rannemurtumien välillä havaittiin merkitsevät erot. Lannemurtuman riski oli 3,1-kertainen, rannemurtuman riski 1,9-kertainen ja yhdistetty lanne- tai rannemurtumien riski 2,9-kertainen niillä, joilla oli laktoosi-intoleranssiin liittyvä genotyyppi (C/C-13910) verrattuna laktoosia sietäviin geenimuunnelmiin (muut kuin C/C-13910). Tutkijoiden mukaan laktoosi-intoleranssiin liittyvä genotyyppi C/C-13910 näyttää olevan itsenäinen lanne- ja rannemurtumille altistava tekijä yli 85-vuotiailla. Lisätutkimuksia tarvitaan selvittämään geenimuunnelman merkitystä nuorempien luunmurtumariskiin sekä osteoporoosin kehittymiseen.

Alkuperäistutkimukset:

  1. Savaiano ym. Lactose intolerance symptoms assessed by meta-analysis: a grain of truth that leads to exaggeration. J Nutr 2006;136(4):1107-13.
  2. Konstantynowicz ym. Fractures during growth: potential role of a milk-free diet. Osteoporos Int 2007;18(12):1601-7.
  3. Enattah ym. Genetic variant of lactase-persistent C/T-13910 is associated with bone fractures in very old age. J Am Geriatr Soc 2005;53(1):79-82.
Search