Tietosuoja­seloste

Kuluttaja-asiakkaiden tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten Valio Oy (”Valio” tai ”me”) käsittelee kuluttajien henkilötietoja suoramarkkinointi- ja kuluttajatutkimustarkoituksiin sekä tapahtumien ja kampanjoiden, kuten arvontojen ja kilpailujen, toteuttamiseksi.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Huomaathan, että Valion verkko- ja mobiilipalvelun käyttäjien ja asiakaspalautteita lähettäneiden henkilöiden henkilötietojen käsittelyä on kuvattu eri tietosuojaselosteissa. Verkko- ja mobiilipalveluita koskevan tietosuojaselosteen löydät täältä ja asiakaspalautteita koskevan tietosuojaselosteen täältä.

1. Rekisterinpitäjä

Valio Oy (y-tunnus 0116297-6)

Meijeritie 6, 00370 Helsinki

2. Yhteystiedot

Jos haluat toteuttaa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja oikeuksiasi tai jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteeseen privacy.office@valio.fi tai puhelimitse numeroon +358 10 381 2185.

3. Mihin tarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Valion tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseksi;
 • tapahtumien tai kampanjoiden toteuttamiseksi ja näitä koskevien palautteiden käsittelemiseksi; ja
 • markkina- tai muun tutkimuksen toteuttamiseksi, jotta voisimme ymmärtää asiakkaitamme paremmin.

Henkilötietojesi käsittelyn perusteena on 1) Valion oikeutettu etu (edellä kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi) tai 2) sopimuksen täytäntöönpano sinun ja Valion välillä (esim. osallistumalla kampanjaan sitoudut samalla sen sääntöihin). Sähköisen suoramarkkinoinnin osalta käsittelyperusteena on suostumuksesi.

Sinulla on koska tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin ja oikeus peruuttaa suoramarkkinointiin antamasi suostumus tämän tietosuojaselosteen kohdassa 10 kuvatun mukaisesti.

4. Mitä henkilötietoja käsittelemme?

 • Etu- ja sukunimesi, sähköpostiosoitteesi;
 • puhelinnumerosi, osoitteesi (nämä tiedot keräämme tarvittaessa);
 • ruokavaliosi ja mahdolliset ruoka-aineallergiasi (tapahtumien tai tutkimusten osalta);
 • valokuva, video- tai äänitallenne sinusta (tapahtumien, kampanjoiden tai tutkimusten osalta);
 • muut tapahtuman, kampanjan tai tutkimuksen yhteydessä antamasi tiedot;
 • tieto tilaamastasi uutiskirjeestä tai muusta materiaalista; ja
 • tieto siitä, oletko kieltänyt tai sallinut suoramarkkinointiviestien lähettämisen.

5. Mistä saamme henkilötietosi?

Keräämme henkilötietojasi sinulta muun muassa silloin, kun osallistut järjestämiimme tapahtumiin tai kampanjoihin, tutkimuksiin tai kyselyihin, tai tilaat Valion uutiskirjeen. Tapahtumien ja kampanjoiden osalta voimme kerätä henkilötietojasi ystävältäsi tai muulta henkilöltä, joka ilmoittaa sinut tapahtumaan tai kampanjaan. Lisäksi osallistumiesi tutkimusten osalta keräämme henkilötietojasi yhteistyökumppaneiltamme, jotka suorittavat kuluttaja- ym. tutkimuksia.

6. Ketkä käsittelevät henkilötietojasi ja kenelle luovutamme tietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi Valio-konsernin sisällä. Henkilötietojasi käsittelevät vain sellaiset työntekijämme, joiden työtehtäviin se kuuluu. Lisäksi henkilötietojasi käsittelevät kulloinkin käyttämämme ja lukuumme toimivat alihankkijamme, kuten IT-palveluntarjoajat, markkinointi- ja analytiikkatoimenpiteitä toteuttavat palveluntarjoajat ja kampanjoiden järjestämiseen osallistuvat yhteistyökumppanit. Alihankkijat käsittelevät henkilötietoja Valion toimeksiannosta ja lukuun.

Emme säännönmukaisesti luovuta henkilötietojasi toisille rekisterinpitäjille. Luovutamme tapauskohtaisesti henkilötietojasi esimerkiksi Valion tapahtumia järjestäville ravintoloille, hotelleille ja muille vastaavanlaisille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietojasi omaan lukuunsa. Lisäksi luovutamme henkilötietojasi tarvittaessa tilintarkastajille, jotka tapauksesta riippuen käsittelevät henkilötietoja joko omaan lukuunsa tai meidän lukuumme. Luovutamme tapauskohtaisesti henkilötietojasi myös viranomaisille, jos siihen on lakisääteinen peruste.

7. Siirrämmekö tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Osalla alihankkijoistamme on pääsy henkilötietoihisi EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta. Tällaisissa tilanteissa huolehdimme hen-kilötietojesi siirron lainmukaisuudesta jollakin alla mainituista keinoista:

 • varmistamalla, onko Euroopan komissio antanut päätöksen ko. maan tietosuojan tason riittävyydestä (esim. Kanada);
 • varmistamalla siirron asianmukaiset suojatoimet lain edellyttämällä tavalla, kuten allekirjoittamalla Euroopan komission hyväksymät mallilausekkeet; tai
 • varmistamalla siirron lainmukaisuuden muulla keinolla, kuten pyytämällä nimenomaisen suostumuksesi tietojesi siirtämiseksi.

8. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme markkinointitarkoituksiin käsittelemiämme henkilötietoja, kunnes peruutat markkinointiluvan tai tilauksen. Jos kiellät henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin, säilytämme tiedon suoramarkkinointiviestien kieltämisestä.

Jos olet ilmoittautunut järjestämäämme tapahtumaan tai kampanjaan, käsittelemme henkilötietojasi tapahtuman tai kampanjan ajan, jonka jälkeen poistamme henkilötiedot viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tapahtuman tai kampanjan päättymisestä. Huomaathan, että meillä on oikeus julkaista arvonnan voittaneen henkilön nimi ja muut mahdolliset tiedot arvontaan soveltuvien sääntöjen mukaisesti.

Jos olet osallistunut järjestämäämme kuluttajatutkimukseen, käsittelemme henkilötietojasi tutkimuksen ajan ja yhden vuoden tämän jälkeen, jonka jälkeen poistamme henkilötiedot.

Säilytämme henkilötietojasi kauemmin siltä osin kuin pakottava lainsäädäntö (esim. kirjanpitovelvoitteet), meihin kohdistuva oikeudellinen vaatimus tai lakiin tai sopimukseen perustuva kanne- tai reklamaatioaika niin edellyttää. Tällöin säilytämme ainoastaan lainsäädännön edellyttämät, kanne- tai reklamaatioajan edellyttämät tai oikeudellisen vaateen käsittelemiseksi tarvittavat tiedot ja poistamme muut tiedot.

9. Miten huolehdimme henkilötietojesi turvallisuudesta?

Huolehdimme henkilötietojesi tietoturvallisuudesta asianmukaisilla hallinnollisilla ja teknisillä suojaustoimilla. Olemme rajanneet henkilötietojen käsittelypiiriä niihin henkilöihin, joiden työtehtäviin kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu. Henkilötietojasi sisältäviin järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

10. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti koska tahansa oikeus:

 • vastustaa suoramarkkinointia;
 • peruuttaa sähköiseen suoramarkkinointiin antamasi suostumus;
 • saada pääsy henkilötietoihisi (tarkastusoikeus);
 • vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojesi oikaisemista tai henkilötietojesi täydentämistä;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin kuin Valio käsittelee henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella;
 • vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista (esimerkiksi siksi ajaksi, kun odotat vastausta henkilötietojesi oikaisemista koskevaan pyyntöön); ja
 • saada meille toimittamasi henkilötiedot sähköisessä muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että kyseisten henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen ja että käsittelemme henkilötietojasi sähköisesti.

Sinun on esitettävä oikeuksiesi toteuttamista koskeva pyyntö kohdan 2 mukaisesti. Sähköisten markkinointiviestien, kuten uutiskirjeiden, osalta voit kieltää viestin vastaanottamisen helpoiten kyseisen viestin lopussa olevan linkin kautta. Jos kiellät uutiskirjeen tai muun sähköisen markkinointiviestin vastaanottamisen, emme enää lähetä sinulle tällaisia viestejä.

Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä, yksilöi pyynnössäsi se käsittelyn tarkoitus tai tarkoitukset, joiden osalta vastustat henkilötietojesi käsittelyä. Lisäksi, jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä muuhun kuin suoramarkkinointitarkoituksiin, yksilöi pyynnössäsi peruste, jonka nojalla vastustat henkilötietojesi käsittelyä (esimerkiksi, että et haluakaan osallistua ilmoittautumaasi kampanjaan). Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi osallistumasi arvonnan osalta, johtaa se siihen, että emme voi ottaa sinua huomioon arvonnassa.

Voimme pyytää sinua varmentamaan henkilöllisyytesi tai tarkentamaan pyyntöäsi ennen sen toteuttamista. Voimme myös kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta tietosuojalainsäädännössä säädetyllä perusteella, jolloin ilmoitamme kyseisen perusteen sinulle.

11. Oikeutesi tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voit tehdä valituksen sen jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa vakituinen asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, tai jossa väitetty tietosuojalainsäädännön rikkominen on tapahtunut.

Versio 1.2, päivitetty 14.2.2022

Muutokset tietosuojaselosteeseen:

Helmikuu 2022: Olemme tehneet seuraavat muutokset tietosuojaselosteeseen: päivittäneet yhteystiedot-kohtaa ja poistaneet viittauksen Privacy Shield -järjestelyyn.

Tammikuu 2020: Olemme tehneet seuraavat muutokset tietosuojaselosteeseen: lisänneet tietosuojaselosteeseen maininnan tilintarkastukseen ja lakiin perustuvasta henkilötietojen luovutuksesta; päivittäneet tietosuojaselostetta henkilötietojen siirron osalta; lisänneet henkilötietojen säilytysaikaan laista, oikeudellisesta vaateesta tai reklamaatio-/kanneajasta johtuvat säilytysajan pidennykset; yhdistäneet rekisteröidyn oikeuksien kuvaamisen yhteen kappaleeseen; selkiyttäneet selosteen kieltä ja tiivistäneet sisältöä luettavuuden helpottamiseksi.