Siirry sisältöön

11.6.2019

Vaiherikas vuosi 2018 maitomarkkinalla

Maitotilayrittäjä

Valion vuosi 2018 oli tapahtumiltaan vaihteleva. Globaalilla maitomarkkinalla tarjonta ylitti kysynnän, mikä heijastui sekä kotimaan että viennin hintatasoihin. Liikevaihto jatkoi maltillista kasvua, ja vuoden aikana lanseerattiin kokonaan uusia kategorioita. Jatkoimme vastuullisuustyötämme läpi toimitusketjun, ja käynnistimme yhteistyötä useissa hankkeissa tavoitteenamme maidon hiilijalanjäljen nollaaminen vuoteen 2035 mennessä. Vuosi 2019 on kehittynyt liiketoiminnan näkökulmasta oikeansuuntaisesti.

Valio-konsernin liikevaihto oli 1 734 miljoonaa euroa (1 709 milj. euroa) eli se kasvoi 1,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kotimaan liikevaihto kasvoi puoli prosenttia, ja ulkomaan liikevaihto 3 prosenttia. Maitokatetta** kertyi 800 miljoonaa euroa (797 milj. euroa), ja maitotuotto* oli 38,4 senttiä litralta (37,9 snt/l). 

Tilanne globaalilla maitomarkkinoilla pysyi kuitenkin haastavana. Tarjonta ylitti kysynnän, mikä heijastui sekä kotimaan että viennin hintatasoihin. Valion omistajayrittäjien näkökulmasta vuosi oli haastava: maidon tilityshinta laski ja helteinen kesä oli ennätyskuiva.

Valio ja neljä muuta meijeriä pääsivät vuoden 2018 lopussa ja 2019 alussa sovintoratkaisuun perusmaidon hinnoittelua koskevassa vahingonkorvausprosessissa. Sovintoprosessista aiheutuneet kertaluonteiset vahingonkorvaukset rasittivat Valion operatiivista tulosta. 

– Suurimmat haasteet tulevat meijeriteollisuuden toimintaympäristöstä. Globaali maidontuotanto jatkoi kasvuaan, ja viime vuonna nähtiin se, että sääolosuhteet voivat vaikuttaa merkittävästi tuotanto-olosuhteisiin niin Suomessa kuin maailmalla. Ennätyskuivasta kesästä seurannut rehupula kuritti entisestään tilojen taloutta, Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme sanoo.

Kotimarkkinalla Valion liikevaihto kasvoi noin puoli prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, mikä on hyvä suoritus tiukassa kilpailutilanteessa. Kehitystä tukivat onnistunut tuotevalikoiman kehitys ja vahva tilaus-toimitusketju. 

Vuosi 2018 oli vahva uudistumisen ja innovaatioiden näkökulmasta. Helmikuussa 2018 lanseerattiin kasvipohjaiset Valio Oddlygood® tuotteet Suomessa ja Ruotsissa. Maaliskuussa Valio palasi jäätelömarkkinalle 14 vuoden tauon jälkeen Valio Jäätelöfabriikki™ herkuttelujäätelöillä. Kesällä uudistettiin Valio ProFeel® proteiinituotteisto, ja valikoimiin tuotiin lukuisia uusia proteiinivälipaloja. Perinteisistä kategorioista perusmaidot jatkoivat laskua markkinatrendin mukaisesti. 

Ulkomaantoiminnan liikevaihto oli 669 miljoonaa euroa (649 milj. euroa). Valio jatkoi kasvua erityisesti Ruotsissa, Baltiassa, Venäjällä ja Kiinassa. 

– Vuonna 2018 liikevaihtomme kasvoi Ruotsissa 10 prosenttia lisäarvotuotteiden, esimerkiksi laktoosittomien tuotteiden, ansiosta. Myös Kiinan markkinalla liikevaihtomme kehitys oli vahvaa. Kiinassa Valio on vielä tuntematon brändi, joten tunnettuuden rakentaminen ja kannattavan kasvun luominen vievät aikaa. Venäjällä ja USA:ssa keskityimme liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen. Vuoden 2019 aikana kehitys näillä markkinoilla on jatkunut samansuuntaisesti, toteaa toimitusjohtaja Annikka Hurme. 

Ilmastohaasteen ratkaisemista ja eläinten hyvinvoinnin edistämistä 

Vuoden 2018 alusta lähtien aloimme maksaa vastuullisuuslisää yhden sentin per maitolitra maitotilayrittäjille, jotka sitoutuvat muun muassa yhdessä eläinlääkäreiden kanssa toteutettavaan ennaltaehkäisevään ja suunnitelmallisen terveydenhuoltoon.

Vuoden 2018 lopussa kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n raportti nosti aiempaa vahvemmin keskusteluun ilmaston lämpenemisen ja keinot sen hidastamiseksi. Lokakuussa 2018 Valio asetti itselleen kunnianhimoisen ilmastotavoitteen: haluamme nollata maidon hiilijalanjäljen vuoteen 2035 mennessä. 

– Tunnemme maidontuotannon ilmasto- ja ympäristövaikutukset, ja teemme aktiivisesti työtä niiden vähentämiseksi. Näen, että maitotilayrittäjät ja maatalouden eri toimijat yhdessä voivat olla osa ilmastonmuutoksen ja samalla tulevaisuuden ruokaturvan ratkaisua. Samalla kun teemme töitä maidon hiilijalanjäljen nollaamiseksi, haluamme tuoda myös uusia näkökulmia ruoantuotannon ilmastovaikutusten arviointiin: ruoan hiilijalanjäljen tarkastelussa tulisi huomioida myös ravitsemuskulma, Hurme jatkaa.

Suunta oikeanlainen

Kulunut vuosi on lähtenyt käyntiin positiivisesti Valion liiketoiminnan kehittymisen näkökulmasta. Liikevaihdon kasvua on alkuvuonna edistänyt muun muassa maitojauheen maailmanmarkkinahintojen nousu. Myös viime vuonna käynnistetty kolmivuotinen projekti kustannustehokkuuden ja kilpailukyvyn ja sitä kautta maitotuoton parantamiseksi etenee suunnitellusti.

Valio-konsernin tunnusluvut vuonna 2018

  2018 2017 Muutos
Liikevaihto, M€ 1 734 1 708 +1,5 %
Maitokate, M€ 800 797 +0,4 %
Maitotuotto, snt/l 38,4 37,9 +1,3 %
Maitomäärä, ML 1 821 1 837 -0,9 %
Omavaraisuusaste 44 % 45 % -1 %-yks.
Investoinnit, M€ 62 98 -36,7 %

**Maitokate: Liikevaihdosta vähennetään kaikki muut kulut paitsi omistajille maksettu maidon tuottajahinta, osakaslainojen korot, suunnitelman mukaiset poistot, eläkekassan lisäkannatusmaksut, eläkemaksupalautukset ja varsinaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät, kuten liiketoimintakauppojen myyntivoitot ja pakolliset varaukset. Maitokatteissa on huomioitu tilinpäätössiirtojen verot sekä Valio Oy:n tuloksen verovaikutus vähennettynä keskimääräisellä osakepääomasta lasketun osingonjakoprosentin mukaisen tuloksen vero-osuudella.

*Maitotuotto: Maitokatteesta vähennetään arvioitu investointien rahoitustarve ja saatu luku jaetaan Valio Oy:n omistajilta vastaanotetulla maitomäärällä.

Lue lisää: Valion tilinpäätös ja vastuullisuusraportti 2018

Lue viimeisimmät uutiset tai tutustu uutisarkistoon
Search