Politiikat ja Code of Conduct

Tältä sivulta löydät Valion Code of Conduct -toimintatavan ja tärkeimmät politiikkamme. Ne ohjaavat globaalia toimintaamme ja summaavat tärkeimmät periaatteemme. Ne myös määrittelevät kuinka toimimme Valion arvojen mukaisesti. Valion arvot ovat asiakaskeskeisyys, vastuullisuus, uudistuminen ja yhteistyö.

IHMISOIKEUSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Valio on sitoutunut Code of Conductin mukaisesti ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja liiketoiminnan eettisyyteen. Vuonna 2019 -  2020 teimme Valiolla laajan ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin. Sen osana arvioimme myös hankintaketjun ihmisoikeusvaikutuksia. Voit lukea lisää Valion ihmisoikeusvaikutuksista Vastuullisuusraportin sivulta 62. Valion ihmisoikeustyössä tärkeintä vuonna 2020 on ihmisoikeuksiin sitoutuminen, hallintaprosessien parantaminen sekä tiedon, osaamisen ja yhteistyön lisääminen.

Valiossa ihmisoikeuksien kunnioittamisesta vastaa johtoryhmätasolla Vastuullisuus ja sidosryhmäsuhteet -toiminnon johtaja, ja ihmisoikeuksien huolellisuusprossin toteutumista ohjaa lakiasianjohtaja.

Whiste Blowing -kanava huolenilmauksille

Valion kaikissa toimintamaissa on käytössä Whiste Blowing -kanava, johon Valion työntekijät voivat ilmoittaa laittomasta tai epäeettisestä toiminnasta tai sen epäilystä luottamuksellisesti.

  • Kanava on saatavilla paikallisella kielellä, ja sen kautta on mahdollisuus ilmoittaa myös nimettömänä.
  • Kaikki ilmoitukset otetaan vakavasti ja käsitellään luottamuksellisesti. Ilmoittajalle ei seuraa minkäänlaisia sanktioita tai haittoja ilmoituksesta.
  • Jos kyseessä on väärinkäytös, joka koskee toimitusjohtajaa tai hallituksen puheenjohtajaa, Valion henkilöstöjohtaja vie ilmoituksen hallituksen puheenjohtajalle tai koko hallitukselle.
  • Hallitukselle raportoidaan ilmoitusten ja tutkintojen lukumäärä, tutkintojen tulokset ja muut hallitukselle relevantit tiedot.